วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556

[ดาวน์โหลด] [One2up] Adobe Photoshop CS6 13.1.2 Extended Multilanguage
มักเรียกสั้นๆ ว่า โฟโตชอป เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่มีความสามารถในการจัดการแก้ไขและตกแต่งรูปภาพ (photo editing and retouching) แบบแรสเตอร์ ผลิตโดยบริษัทอะโดบีซิสเต็มส์ ซึ่งผลิตโปรแกรมด้านการพิมพ์อีกหลายตัวที่ได้รับความนิยม เช่น Illustrator และ InDesign ปัจจุบันโปรแกรมโฟโตชอปพัฒนามาถึงรุ่น CS6 

Download One2UpClick
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...