วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

[ดาวน์โหลด] Windows 7 Evolution SP1 x64 Edition + [Activator]Windows 7 Evolution SP1 x64 Edition เป็นระบบปฏิบัติการ Windows 7 รุ่น Professional 64bit (x64) ที่มีการปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยตัดส่วนต่างๆที่ไม่จำเป็นออก เพื่อให้สามารถทำงานเร็ว และ เสถียรภาพมากขึ้น โดยในรุ่น Evolution ได้เพิ่มฟีเจอร์ God Mode อยู่ที่เมนูคลิกขวาบน Desktop ซึ่งสามารถปรับแต่ง เปิด - ปิด Service ต่างๆ เองได้อย่างงายดาย และ ได้เพิ่มโปรแกรมที่จำเป็นต้องมีติดเครื่องไว้อย่างเช่น WinRAR และ CCleaner เอาไว้ด้วย

Windows ships modified brilliant new jewel in the world of a very beautiful copy edited bear beautiful you can imagine in Windows ships.

Removed Components:

    Mobility Center
    On-Screen Magnifier
    People Near Me
    Speech Recognition
    Welcome Center
    Sample Music and Videos
    Sample Pictures
    Screensavers
    Fax
    Manual windows setup
    Natural Language
    Windows Easy Transfer
    Windows Help

Pre Installed:

    Flash Player
    Java
    CCleaner
    WinRAR
    Kels Runtime Pack

Instructions:

* Windows 7 Evolution SP1 x64 Edition.ISO | 3.27 GB
* Windows Loader v2.2.1 | 3.82 MB

Platform: Operation System
Version: Professional 64bit (x64)
Update: Service Pack 1
Release Date: 26 DEC 2012
Language: English / Multilanguag


Part1
Part2
Part3
Part4

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...