วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

This release is the best you could find on the net, because it's just simple:

•        NO tweaks or add-ons.
•        NO additional programs and software added.
•        NO graphics, scripts and wallpapers added or changed.
•        NO serial needed during installation, the key is already inserted.
•        It's just the original image from M!crosoft except updates, IE8, Adobe Flash Player (11.5) and SATA drivers!
•        Windows Messenger, MSN Explorer and Internet Explorer 6 were removed.


System requirements:

•        Pentium 233-megahertz (MHz) processor or faster (300 MHz is recommended).
•        At least 64 megabytes (MB) of RAM (128 MB is recommended).
•        At least 1.5 gigabytes (GB) of available space on the hard disk .
•        Video adapter and monitor with Super VGA (800 x 600) or higher resolution.

1 Part - File Size 583 MB - One2up

Windows XP Professional SP3 (Original) Integrated November 2012 + SATA Driver 

โหลดเลย : http://adf.ly/P0Y8o


ใช้ Serial นี้ถ้าต้องใช้ >> MR49R-DRJXX-M6PX2-V96BF-8CKBJ

ปัญหาโหลดไฟล์จาก One2up ไม่ได้ใช่ไหม คลิก 


credit : redfoottttt


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...