วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


ACDSee Pro V.6


โปรแกรมสำหรับการจัดการภาพถ่าย สร้างแกลอรี่ภาพถ่าย โปรแกรม Management รูปภาพโดยเฉพาะเลย โปรแกรมสามารถค้นหาภาพถ่ายในเครื่องเราได้อย่างรวดเร็ว จัดการการภาพถ่ายเป็นหมวดหมู่ตามต้องการได้ สั่งพิมพ์ภาพถ่ายตามขนาดงานที่เราต้องการได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งเครื่องมือสำหรับตกแต่งภายถ่าย

One2Up

ACDSee Pro V.6 [64 Bit]

ACDSee Pro V.6 [32 Bit]

ขอขอบคุณ http://www.angrynod.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...