วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

[ดาวน์โหลด] Boilsoft Video Splitter 7.02.2 Full+Patch โปรแกรมตัดวีดีโอหลากหลายความสามารถBoilsoft Video Splitter เป็นเครื่องตัดวิดีโอที่มีประสิทธิภาพในการ แยก, ตัดหรือตัดขนาดใหญ่ AVI, MPEG, RM, ASF, WMV, 3GP, MKV, FLV  
หรือวิดีโอ MP4 ไฟล์เป็นขนาดเล็กวิดีโอคลิปได้โดยไม่ต้อง re - encode  สามารถแยก / ตัด AVI, MPEG, RM, ASF, WMV, 3GP 
หรือไฟล์วิดีโอ MP4  ตามเวลาหรือเลือกตามความจำเป็น Splitter Video ของเรา เป็นวิดีโอซอฟแวร์ที่ยอดเยี่ยมตัดซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตัด fo​​rnats วิดีโอ
เช่่น AVI, MPEG, RM, ASF, WMV, 3GP, MKV, FLV หรือ MP4  ไฟล์วิดีโอเป็นชิ้นส่วนขนาดเล็ก 
ตัดกระแสโดยตรงโดยไม่ต้อง re - encode,  Splitter Video ของเราเป็นเครื่องตัดวิดีโอที่ดีที่สุดคือการมีประสิ ทธิภาพมากที่สุดและเร็วที่สุดในตลาด Video Splitter, 
เครื่องตัดวิดีโอ -- AVI Splitter, MPEG  Splitter, RM Splitter, ASF Splitter, WMV Splitter, 3GP Splitter, MP4  Splitter, FLV Splitter, Splitter MKV All - in - one! 

Download : 1
Password : IT-Intermix

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...