วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

[ดาวน์โหลด] โปรแกรม Format Factory 296 โปรแกรมแปลงไฟล์ ทั้ง แปลงรูปภาพ แปลงวีดีโอ แปลงไฟล์เพลง


โปรแกรมแปลงไฟล์ ทั้ง แปลงรูปภาพ แปลงวีดีโอ แปลงไฟล์เพลง ทุกนามสกุล เช่น
     Audio :  MP3, OGG, WMA, M4A and WAV.
     Image :  JPG, BMP, PNG, TIF and ICO
     Video  :  MP4, AVI, 3GP, MPG and FLV

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...