วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

[ดาวน์โหลด] Wings 3D [v1.4.1][Final] โปรแกรมสำหรับการเขียนแบบ 3D ฟรี !! ไม่ต้อง Crack


Wings 3D [v1.4.1][Final]โปรแกรมสำหรับการเขียนแบบ 3D ใช้ออกแบบงาน หรือสิ่งของต่างๆมากมาย ** ฟรี !! ไม่ต้อง Crack.
Wings 3D 1.4.1 คือโปรแกรมในการเขียนแบบ 3D ใช้ออกแบบงาน หรือสิ่งของต่างๆมากมาย แล้วแต่ความต้องการของคุณ โดยการใช้โปรแกรมนี้จะเป็นแบบวิธีการวาดแบบเป็นลายเส้นแล้วทำการขึ้นรูปเป็นรูปร่างหน้าตาที่คุณจินตนาการไว้ เพราะโปรแกรม 3D ตัวนี้นี้มีอุปกรณ์และเครื่องมือมากมายคอยช่วยเหลือทุกอย่างในการออกแบบเพื่อให้คุณสามารถใช้โปรแกรมนี้ได้ง่ายขึ้นและอีกอย่างคือเป็นโปรแกรมที่ให้คุณใช้แบบฟรีๆโดยมีต้องเสียเงินครับ

ความสามารถของโปรแกรม มีดังนี้
สามารถ Export Formats:
• Nendo (NDO)
• 3D Studio (3DS)
• Wavefront (OBJ)
• Lightwave/Modo
• VRML (WRL)
• Renderware (RWX)
• FBX
• Yafray
• Povray
• Kerkythea
• Collada

สามารถ Import Formats:
• Nendo (NDO)
• 3D Studio (3DS)
• Wavefront (OBJ)
• FBX
• Adobe Illustrator 8 (AI)
• Lightwave/Modo

Download : 1
Password : IT-Intermix

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...