วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

[ดาวน์โหลด] โปรแกรม xShredder 5.0.0.0 โปรแกรมช่วยลบไฟล์สำคัญ ให้กู้คืนไม่ได้อีกต่อไปxShredder was created as an accessible, user-friendly and very easy-to-use piece of software that can help you delete files, erase disks and keep your privacy safe.
An user can create deletion tasks, overwrite the available free space or destroy disk drives with the help of this handy tool. The included file explorer allows the user to navigate and view all the files found on the system.
Tools for managing disk drives and for finding information about the computer are also included in xShredder.
Limitations:
Requires Microsoft .NET Framework 4.0+ 

Download - xShredder 5.0.0.0

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...