วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

[ดาวน์โหลด] โปรแกรม Nero Burning ROM 12.5.01200 โปรแกรม ไรท์แผ่น CD DVD ขั้นเทพ


Click the image to open in full size.

ทำให้การไรท์แผ่น เขียนแผ่น บันทึกข้อมูลลงแผ่น CD DVD เป็นเรื่อง ๆ สำหรับคุณ อัพเดท Nero Burning ROM โปรแกรม ไรท์แผ่น CD DVD ขั้นเทพ โปรแกรมเก่าแก่ที่มากด้วยประสบการณ์เป็นโปรแกรมที่ค่ อนข้างนิยมใช้กันอย่าง แพร่หลาย เพราะใช้งานง่าย สำหรับใครที่มองหาโปรแกรมเขียนแผ่น ไรท์แผ่น ที่มากด้วยฟังก์ชั่นการใช้งาน เช่น สร้าง ISO ก้อปปี้แผ่น สำรองข้อมูลแผ่น image burn และอื่น ๆ มากมาย ต้องดาวน์โหลดไปลองกันได้แล้วหละ

โปรแกรมสำหรับการไรท์แผ่น เขียนแผ่น ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด Nero Burning ROM ช่วยคุณในการไร้ท์แผ่น เพลง วิดีโอ ภาพ และข้อมูลอื่น ๆ ลงในแผ่นดิสก์ของคุณ

Nero Burning ROM มีเครื่องมือสำหรับควบคุมการใช้งานมากมายให้คุณเลือก ใช้งานกันอย่างเต็มความ สามารถ และอีกทั้งมันยังเป็นเครื่องมือที่เพียบพร้อมสำหรับก ารเขียนแผ่น คุณสามารถตั้งค่าพื้นฐานสำหรับการเขียนแผ่นได้ เช่นการตั้งชื่อให้กับแผ่นข้อมูลของคุณ เป็นชุดอักขระ ปรับระดับความเร็วการอ่านข้อมูล และอื่น ๆ พร้อมกันนี้ยังสามารถใช้งานคีย์ลัดต่าง ๆ สำหรับโปรแกรมนี้เพื่อสร้างความคุ้นเคยได้

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...