วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556[ดาวน์โหลด] Ni Circuit Design Suite Power Pro v12.0.923


image

Ni Circuit Design Suite Power Pro v12.0.923 | 743.683 MB
New NI Circuit Design Suite Power Pro 12.0.1 version includes familiar products: NI Multisim schematic capture, and simulation environment, and development in NI Ultiboard, and routing.

- NI Ultiboard Power Pro
The NI Ultiboard provides an easy to use and intuitive platform to expose and route a design printed circuit board (PCB) interface. With Ultiboard, you can complete the process of full page, partial funding for the routing of copper, in a flexible design environment that optimizes speed and control. Automated processes, such as the integrated autorouter advanced placement quickly define noncritical trace, while the placement of hand-drawn ensures precise control to efficiently design a prototype.

- NI Multisim Power Pro
NI Multisim software combines intuitive capture with powerful simulation to help you quickly, easily and efficiently design and validate a circuit.
With Multisim, you can quickly build a diagram with a comprehensive component library and emulate circuit behavior using the SPICE simulator industry standard.

The following list is a summary of what is included:
- 150 Bug Fixes
- Hierarchical Multisim, and LabVIEW co-simulation improvements connectors
- More than 1400 dual symbols were eliminated
- Over 50 new connector industry, including RCA, HDMI, DVI, and JTAG header
- Over 50 new National Instruments connectors
- More than 525 new Infineon MOSFET, each with three levels of complexity of the model (Power Pro and Edu only)
- More than 975 new, and updated on semiconductor components
- More than 200 new, and updated components Analog Devices

Download Links:

Download From RapidGator


Download From Extabit


Download From LumFile

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...