วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556[ดาวน์โหลด] UnderCoverXP 1.23 โปรแกรม ทำปก CD , DVD ตัวเล็กใช้งานง่ายครับUndercoverXP เป็นโปรแกรมขนาดเล็กได้อย่างง่ายดายพิมพ์ CD และ DVD ครอบคลุม 
สนับ สนุน JPEG, GIF, PNG และ BMP และสามารถรูปแบบหน้าอัตโนมัติขนาดปกหลังปก + หน้าภายใน inlays, DVD กล่อง, Digital Pictures
 และ CD / DVD labels ในขนาดที่ถูกต้อง รูปแบบอื่น ๆ สามารถเพิ่มได้อย่างง่ายดายผ่านทางโปรแกรมแก้ไขรูปแบบกราฟิก

Download : 1
Password : IT-Intermix
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...