วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556[ดาวน์โหลด] Hirens.BootCD.9.5 แผ่นเดียวซ่อมคอมพ์ได้แทบทุกอย่าง+วิธีGhost WindowsHiren BootCD V.10.4 แผ่นเดียวซ่อมคอมพ์ได้แทบทุกอย่าง โดยเฉพาะที่ใช้กันแพร่หลาย
คือการ Ghost Windows และการกู้ Windows กลับมาด้วย นั่นเอง

Download : 1 | 2
Password : IT-Intermix
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...