วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

[ดาวน์โหลด] โปรแกรม XP Codec Pack 2.5.5 โปรแกรมชุดรวม codec ช่วยให้สามารถเล่นไฟล์ audio และ video


XP Codec Pack is one of the most completed codec packs which helps you to play all major audio and video 
formats.
And... to enjoy your multimedia experience, instead of 3 or 4 different players you get one, simple integrated 
player that plays almost all audio and video files: Media Player Classic.
Includes
AC3Filter 2.6b
AVI Splitter 1.7
CDXA Reader 1.7
CoreAAC (AAC Decoder) 1.2
CoreFlac Decoder 0.4
FFDShow MPEG-4 Video Decoder 2013.06.13
GPL MPEG-1/2 Decoder 0.1.2.0
Matroska Splitter 1.7
Media Player Classic HC 1.7.0
OggSplitter/CoreVorbis 1.7
RadLight APE Filter 1.0.0.4
RadLight MPC Filter 1.0.0.4
RadLight OFR Filter 1.0.0.4
RealMedia Splitter 1.7
RadLight TTA Filter 1.0.0.2
The Codec Detective 2.0
VSFilter (DirectVobSub) 2.41
Download  -  XP Codec Pack 2.5.5

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...